Iznajmljivanje CPM Mašina za Oporavak Ramena kod Beofizio Centra

Beofizio centar pruža inovativne opcije oporavka nakon operacija ramena kroz iznajmljivanje CPM (Continuous Passive Motion) mašina. Ova terapija omogućava pacijentima da postignu brži oporavak i povratak funkcionalnosti ramena, a sve to udobno u okviru sopstvenog doma. CPM mašine su kompjuterizovane, sigurne i dolaze uz profesionalnu obuku za pravilno korišćenje.

Terapija u Kućnim Uslovima

Jedna od ključnih prednosti iznajmljivanja CPM mašina za oporavak ramena jeste mogućnost terapije u kućnim uslovima. Ovo je od posebnog značaja za osobe sa smanjenom pokretljivošću ili onima koji nemaju pristup redovnim terapijama. Pacijenti dobijaju detaljno uputstvo i demonstraciju korišćenja mašine kako bi samostalno mogli da obave terapiju bez potrebe za odlaskom u specijalizovane centre.

Sigurnost i Efikasnost

CPM mašine za oporavak ramena pružaju sigurnu i kontrolisanu terapiju, omogućavajući pacijentima da postepeno vraćaju pokretljivost i fleksibilnost nakon operativnih zahvata. Kompjuterizovani programi prate i prilagođavaju terapiju specifičnim potrebama svakog pacijenta, obezbeđujući postepeno povećanje obima pokreta radi maksimalnog oporavka.

Prilagodljivi Planovi Iznajmljivanja

Beofizio centar nudi prilagodljive opcije iznajmljivanja CPM mašina za rame, prilagođene potrebama svakog pacijenta. Ove mašine se iznajmljuju na mesečnom nivou, pružajući fleksibilnost pacijentima da koriste terapiju onoliko dugo koliko je preporučeno od strane lekara. U slučajevima kada je preporučena kraća terapija, postoji opcija prilagođavanja perioda iznajmljivanja kako bi se odgovaralo specifičnim zahtevima oporavka.

Zaključak

Iznajmljivanje CPM mašina za oporavak ramena kod Beofizio centra omogućava pacijentima efikasan, siguran i udoban proces rehabilitacije u okviru njihovog doma. Ove inovativne terapije omogućavaju prilagođavanje oporavka prema individualnim potrebama, nudeći mogućnost bržeg i efikasnijeg povratka funkcionalnosti i pokretljivosti nakon operacija ramena.

Pozovite nas i dođite po svoju CPM mašinu.

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *